Agnieszka Ulanowska

Adres e-mail:

a.ulanowska@gmail.com

Moje 3 kluczowe wartości:

Uczciwość, odpowiedzialność, szacunek, zaangażowanie, rodzina, kreatywność

Branża w której czuję się ekspertką:

Od ponad 20 lat firmy inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem zgodności, compliance.

Moja kluczowa ekspercka kompetencja:

Zarządzanie compliance, audyt, kontrola, nadzór nad outsourcerami, informacje poufne, ład korporacyjny, konflikt interesów, ciągłość działania / BCP, zarządzanie procesami, wdrażanie projektów, informacja zarządcza, raportowanie, due diligence, fundusze inwestycyjne, cyberbezpieczeństwo, ocena ryzyk, zarządzanie ryzykiem zgodności, ESG, AML, ochrona danych osobowych, etyka w biznesie, whistleblowing, komunikacja z organami spółki, komunikacja z organami nadzoru

Jestem dumna z ...

siebie i moich najbliższych

Moje pasje pozazawodowe:

Ogrodnictwo, fotografia, podróże, hand made, czytanie książek

Organizacje lub idee, które wspieram:

Współzałożycielka oraz Członkini Rady Programowej Cyber Women Community. Współorganizatorka konkursu oraz członkini jury konkursu „Rising Star in Cybersecurity!” Trenerka w programie Uniwersytet Sukcesu. Członkini Komisji Rewizyjnej ISACA Chapter Warsaw. W ramach ISACA kieruje także pracami Zespołu ds. opinii prawnych. Członkini Stowarzyszenia Ekspertki Razem. 30% Club Poland Aktywna wolontariuszka.

W czym mogę pomóc innej Ekspertce / Kobiecie?

.

Mój autorytet zawodowy/życiowy:

.

Moje zawodowe motto:

.

Kontakt do mnie:

.

Link do profilu na LinkedIn:

http://linkedin.com/in/agnieszka-ulanowska-3a6b6157

nk do profilu na LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/angelikamatla/