Beata Walacik

Adres e-mail:

beata.walacik@gmail.com

Moje 3 kluczowe wartości:

Prawda, szczerość, spójność jednym słowem autentyczność

Branża w której czuję się ekspertką:

Finanse korporacyjne, dług w rozwoju przedsiębiorstw, nadzór korporacyjny, zarządzanie zespołem oraz ESG

Moja kluczowa ekspercka kompetencja:

Elastyczność i otwarcie na zmianę

Jestem dumna z ...

jak innym się udaje

Moje pasje pozazawodowe:

Rower szosowy, podróże, jedzenie, wszystko co nowe

Organizacje lub idee, które wspieram:

Idea działaj lokalnie i wspieraj

W czym mogę pomóc innej Ekspertce / Kobiecie?

Chętnie wysłucham...

Mój autorytet zawodowy/życiowy:

Zwykli ludzie

Moje zawodowe motto:

Ask for Forgiveness, not Permission

Kontakt do mnie:

beata.walacik@gmail.com

Link do profilu na LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/beata-walacik