Dorota Godziuk

Adres e-mail:

dorota.godziuk@gmail.com

Moje 3 kluczowe wartości:

uczciwość, odpowiedzialność, rodzina, zdrowie

Branża w której czuję się ekspertką:

przez ponad 25 lat bankowość, w szczególności zarządzanie ryzykiem, analiza kredytowa przedsiębiorstw, strukturyzacja transakcji. Od 2 lat wykorzystuję tę wiedzę do prowadzenia szkoleń dla sektora bankowego

Moja kluczowa ekspercka kompetencja:

analizy kredytowe, strukturyzacja transakcji, zarządzanie ryzykiem w banku, optymalizacja procesów kredytowych

Jestem dumna z ...

moich doświadczeń i osiągnięć ale też niepowodzeń, które wyprowadzając mnie ze strefy komfortu dawały w efekcie końcowym nowy impuls do działania. Jestem dumna z tego, że miałam odwagę dokonać zmian w życiu zawodowym co przekłada się na nową jakość w życiu osobistym i możliwość spojrzenia na życie z innej (lepszej) perspektywy.

Moje pasje pozazawodowe:

Podróże połączone z poznawaniem historii zwiedzanych miejsc. Książka i film - które są dla mnie zawsze najłatwiej dostępnym hobby a rodzaj można dopasować do stanu ducha, nastroju etc.

Organizacje lub idee, które wspieram:

Stowarzyszenie Ekspertki Razem oczywiście, z którym jest mi "po drodze" od początku jego powstania. Wspieram też osobiście oraz wspólnie z Ekspertkami Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Ośrodek ten prowadzi szkoły dla osób niewidomych i słabowidzących.

W czym mogę pomóc innej Ekspertce / Kobiecie?

We wszystkich obszarach, które wymieniłam jako swoje kluczowe kompetencje.

Mój autorytet zawodowy/życiowy:

Na mój szczególny szacunek i uznanie zasługują zawsze ludzie, którzy mają odwagę przeciwstawiać się złu i niesprawiedliwości.

Moje zawodowe motto:

"Drzewo, którego nie możesz objąć ramionami, było kiedyś małym nasionkiem. Stumilowa podróż zaczyna się od jednego małego kroku." ~ Laozi

Kontakt do mnie:

dorota.godziuk@ekspertkirazem.pl

Link do profilu na LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/dorotagodziuk/