Hanna Godlewska-Majkowska

Prorektor do spraw współpracy z otoczeniem Szkoły Głównej Handlowej.

Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.

Kierownik projektów zespołu Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych.

Specjalizuje się w badaniach regionalnych i mikroekonomicznych. Współpracuje ściśle z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Członek Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Pomysłodawczyni i współautorka ogólnopolskich regionalnych raportów atrakcyjności inwestycyjnej regionów, powiatów i gmin, twórca uznanego w nauce i praktyce gospodarczej kompleksowego podejścia do oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów.

Profil LinkedIn