Izabela Mrochen

Izabela Mrochen z Uniwersytet Śląski w Katowicach - w ostatnich latach zaangażowana w przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i w podeszłym wieku. W październiku 2012 roku zainicjowała utworzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”, które otrzymały nagrodę w konkursie „Otwarta Cyberprzestrzeń 2015". Członek wielu organizacji promujących dobre praktyki m.in. Certyfikowany Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans. W promowaniu włączenia cyfrowego i społecznego współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi organizując wspólne konferencje m.in. Dni Dostępności Cyfrowej w Katowicach. W roku 2016 otrzymała Professional Certificate in Web Accessibility nadany przez University of South Australia oraz Media Access Australia Inclusion Through Technology. W kwietniu 2018 roku nominowana do tytułu Lider Cyfrowej Dostępności.

Jako certyfikowany Trener #memoQ, od 2011 roku organizuje warsztaty z zakresu nowych technologii m.in. komputerowych narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Translation) wspomagających pracę tłumacza. Lokalizację stron interentowych oraz oprogramowania łączy z tematyką dostęności od 2017 roku jako certyfikowany projektant stron na #CMS Word Press oraz certyfikowany projektant aplikacji mobilnych.

Od wielu lat jest uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, na których nie tylko przedstawia swoje badania naukowe na temat cyberprzestrzeni ale organizuje warsztaty zarówno z narzędzi #CAT oraz zasad #WCAG 2.0.

Czynnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, urzędami, ośrodkami edukacyjnymi oraz z Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Profil LinkedIn