Joanna Mosiej-Sitek

Joanna Mosiej-Sitek Zastępczyni Wydawcy Gazety Wyborczej, Redaktorka Naczelna "Wysokich Obcasów Praca". Założycielka Instytutu Dobrego Życia. Trenerka pracująca wg Komunikacji Opartej na Empatii. Pełna pasji i energii coach, s pecjalizująca się we wspieraniu kobiet w ich rozwoju zawodowym.

Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej jak również Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego.