Studentko Szkoły Głównej Handlowej lub innej uczelni wyższych w Warszawie - startujemy z rekrutacją do programu mentoringowego #WomenpowER organizowanego przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem ( www.ekspertkirazem.pl ) we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Konsultingu przy SGH.

Aplikować mogą studentki II-V roku SGH oraz innych uczelni wyższych, które czują potrzebę wsparcia lub inspiracji ze strony doświadczonych Ekspertek w zaplanowaniu swojej ścieżki zawodowej. Nasze mentorki to Ekspertki z różnych branż, pracujące w korporacjach i prowadzące z sukcesem swoje firmy, dla których ważne jest, aby kobiety wspierały się w realizacji wyzwań zawodowych i dzieliły się wiedzą i doświadczeniem.

#WomenpowER to nie tylko indywidualne sesje z mentorkami (min. 5 sesji), to także program, dzięki któremu weźmiesz udział w spotkaniach z inspirującymi Ekspertkami, poszerzysz swój network o wartościowe kontakty, lepiej poznasz siebie i poczujesz, że warto działać RAZEM.

Rekrutacja startuje 20.04 i potrwa do 16 maja.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w maju, a zakończenie programu planowane jest na listopad 2021.

Chcesz poczuć siłę słowa RAZEM i złapać wiatr w żagle – aplikuj do programu

Program


Program mentoringowy dla studentek SGH oraz innych uczelni wyższych od Ekspertek Razem- formuła:

 • 10 mentee na podstawie zgłoszeń do programu
 • 5 spotkań mentoringowych "1-on-1", najpewniej online
 • 3 spotkania online (maj, wrzesień, listopad) wszystkich mentee z inspirującą ekspertką "role model"

Termin: Jakie działanie:
20 - 16 maja 2021 Rekrutacja poprzez formularz online
10 – 14 maja 2021 Rozmowa rekrutacyjna on-line z kandydatką.
(opcjonalnie - decyzję o ewentualnej rozmowie podejmuje Stowarzyszenie jako organizator)
do 21 maja 2021 Informacja dla Mentee o zakwalifikowaniu się do programu.
koniec maja/początek czerwca 2021 Inauguracyjne spotkanie ze wszystkimi mentee (online)wraz z przekazaniem informacji o dedykowanych Mentorkach.
czerwiec - listopad 2021 Indywidualne spotkania mentoringowe (minimum 5 spotkań) oraz
3 wspólne spotkania z inspirującymi ekspertkami.
O dokładnych terminach poinformujemy na spotkaniu organizacyjnym.
listopad 2021 Zakończenie programu.

Rekrutacja


Aplikacja przez formularz on-line - przedłużona do 16 maja

Pamiętaj aby zapozać się z Regulaminem Programu.

Parę słów o mentoringu...


Mentorship is like friendship. It evolves over time, and it's a two-way street.

Simon Sinek

Styl prowadzenia w mentoringu jest przywództwem przez inspirację. Inspirowanie innych obejmuje motywację i zachęcanie ich do dania z siebie wszystkiego albo dania odrobiny więcej. Mentoring i przywództwo przez inspirację podkreślają wartości oraz uzbrajanie przekonań w przyszłe możliwości.

Robert Dilts, „Od przewodnika do inspiratora”

. . .

Według definicji Europejskiego Centrum Mentoringu, mentoring to dobrowolna, niezależna od hierarchii służbowej, pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie myślenia.

Proces w założeniu polega na czerpaniu osoby mentorowanej (mentee) z wiedzy i doświadczenia osoby bardziej doświadczonej (mentorki/mentora), jednak praktyka pokazuje, że relacja mentoringowa daje obopólne korzyści.

Obie strony uczą się od siebie nawzajem, inspirują się a także mają szanse spojrzeć na swoje codzienne obowiązki z zupełnie innej perspektywy.

Mentee jest odpowiedzialna za cel mentoringowy, and którym pracuje ze swoją mentorką/mentorem. W trakcie całego procesu i ważne jest zaangażowanie mentee i gotowość do intesywnej pracy rozwojowej.

Rolą mentora/mentorki w procesie jest m.in.:

 • budowanie relacji opartej na dialogu;
 • dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • wsparcie w rozwijaniu nowych kompetencji;
 • wsparcie w zdobywaniu wiedzy przy równoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb;
 • inspirowanie.

Mentoring może przybierać różne formy

 • Mentoring młodych, rozpoczynających karierę pracowników;
 • Mentoring menedżerski;
 • Mentoring odwrócony (młodzi pracownicy są mentorami doświadczonych menedżerów);
 • Mentoring kobiet w organizacji;
 • Mentoring zewnętrzny – np. grupy społecznej, potrzebującej wsparcia lub grupy potencjalnych pracowników. Mentorami wówczas są pracownicy firmy.

Jakie korzyści dają projekty mentoringowe?

  Wzmacniają kompetencje pracowników;

 • Wspierają w rozwoju, w budowaniu świadomości własnych potrzeb, celów;
 • Umożliwiają dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • Angażują pracowników - mentorów: wzmacniają ich kompetencje miękkie, umożliwiają docenienie dotychczasowych sukcesów i roli w organizacji;
 • Wspierają kulturę organizacyjną, opartą na dialogu;
 • Przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu;
 • Budują markę pracodawcy;
 • Pomagają wyrównywać szanse kobiet na rynku pracy;
 • Wspierają młode osoby, rozpoczynające swoją karierę zawodową.

Natalia Gozdowska, Studio Rzeczy Ważnych

Mentorki


Stowarzyszenie Ekspertki Razem